'Quattrochi' ko clean chit, 'Sen' ko dekar jail

Ram-Krishna ke desh me, Kans rahe hain khel ;

Kans rahe hain khel, ye kaisa taandav hota

'Sajjan' ban kar logon ki lashon par sota ;

Naam dhara 'Jagdish' bane hain Jag ke dushman

Dekh ise rotaa hoga Gandhi ka tan-man ;

Kab aakhir ye desh Raah sachchi pakdega?

Asli muzrim ko zanzeeron me jakdega.....


-Vikas Dwivedi


Reference:
Quattrochi= Ottavio Quattrochi
Sen= Dr. Binayak Sen
Sajjan= Sajjan kumar
Jagdish= Jagdish Tytler
Gandhi= Mahatma Gandhi (Don't confuse it with his descendants :-))